Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kastamonu İl Turizm Eylem Planı


“Kastamonu Turizm Eylem Planı” tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile ülkemizin en önemli illerinden biri olan Kastamonu'nun bu değerlerinin turizme kazandırılması amacıyla Kastamonu Valiliği koordinasyonunda ildeki ilgili tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan örnek bir yönetişim modeli ile hazırlanmıştır.

Mayıs ayında çalışmalarına başlanan eylem planı hazırlık süreci; farklı düzeydeki paydaşların aktif katılımları ve “ortak akıl”ile şekillenmiş, hazırlanan taslak plan 03.10.2017 tarihinde Kastamonu Valisi Sayın Yaşar KARADENİZ başkanlığında gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantı ile yerel paydaşlara ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu kapsamda;

  • Eylem Planı için kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere toplamda 63 adet eylem belirlenmiştir.
  • Eylem Planı’nda yer alan 63 eylemden 16 tanesi ilk 1 yıl içinde yapılabilecek nitelikte kısa vadeli eylemlerden oluşmaktadır.
  • Eylem Planı’nın uygulamaya alınmasının ardından izleyen 1 yıllık sürede bu 16 kısa vadeli eylemin her biri, koordinasyon kuruluşu olarak belirlenen kurum tarafından projelendirilmek suretiyle hayata geçirilecektir.
  • Kısa vadeli eylemler içinde orta vadeli eylemlere altlık oluşturan eylemler de yer aldığından, eş zamanlı olarak «orta vadeli» 41 eylemin startı da verilmiş olacaktır.
  • Planlanan takvimlere uyulması durumunda 2 yıl sonunda belirtilen tüm hedeflerin %90’ına ulaşılmış olabilecektir.

Bundan sonraki süreçte eylem planı yine çalışma grubu tarafından “ortak akıl” ile uygulamaya konulacak, faaliyetler tek elden koordine edilecek, eylemler ile ilgili gelinen aşamalar kamuoyunca düzenli aralıklar ile paylaşılacaktır.

Uygulama sürecinin başarı ile yürütülmesinde ilgili tüm paydaşların eylem planı çalışma grubu faaliyetlerine gereken desteği sağlamaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kastamonu İl Turizm Eylem Planı.pdf