Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

02 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18. maddesine binaen Arabuluculuk Müzakerelerinde Bakanlığımızı temsilen Müdürlüğümüzde oluşturulan asil ve yedek üye olarak komisyonda görevli personel bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

ASİL

 

ADI-SOYADI

UNVANI

E-POSTA ADRESİ

İŞ YERİ TELEFON NO

Fahrettin ŞENOĞLU

İl Müdür V.

fahrettin.senoglu@ktb.gov.tr

0 366 2142218/101

Yetare ÖZDEMİR

Şube Müdürü

yetare.ozdemir@ktb.gov.tr

0 366 2149795/103

Ali GÖÇMEN

İl Halk Kütüphanesi Müdürü

ali.gocmen@ktb.gov.tr

0 366 2146501/16

 

 

YEDEK

 

ADI-SOYADI

UNVANI

E-POSTA ADRESİ

İŞ YERİ TELEFON NO

Yasemin DEMİRCAN

Şube Müdürü

yasemin.demircan@ktb.gov.tr

0 366 2149795/105

İsmail ÇOBAN

Müze Müdür V.

ismail.coban@ktb.gov.tr

0 366 2141070

Serap CEBECİOĞLU

İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı V.

serap.cebecioglu@ktb.gov.tr

0 366 2146501/13