Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

02 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 18. maddesine binaen Arabuluculuk Müzakerelerinde Bakanlığımızı temsilen Müdürlüğümüzde oluşturulan asil ve yedek üye olarak komisyonda görevli personel bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

ASİL :

ADI SOYADI

ÜNVANI

Mehmet İSHAK

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Fahrettin ŞENOĞLU

İl Müdür Yardımcısı

Yetare ÖZDEMİRŞube Müdürü


YEDEK :

ADI SOYADI

ÜNVANI

Yasemin DEMİRCAN

Şube Müdürü

Selma KALEMüze Müdür V.
Ali GÖÇMENİl Halk Kütüphanesi MüdürüADRES : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Cebrail Mahallesi 10 Aralık Caddesi 22/1

İLETİŞİM : Telefon 0366 214 97 95 Faks : 0366 212 44 05