Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Milli Parklar ve Korunan Alanlar

ILGAZ DAĞI MİLLÎ PARKI:

Konumu: Batı Karadeniz Bölgesinde, Kastamonu ve Çankırı İlleri sınırları içinde bulunmaktadır.
Ulaşım: Ankara – Çankırı – Kastamonu Devlet Karayolu Millî Park içinden geçmektedir. Kastamonu il merkezine 40 km, Ankara’ya 200 km uzaklıkta bulunmaktadır.
Kaynak Değerleri: Orta Anadolu’dan Kuzey Anadolu’ya geçiş kuşağında yükselen Ilgaz Dağı yöresinin arazi yapısı genellikle serpantinler, şistler ve volkanik kayaçlardan meydana gelmiştir. Sahada yer yapısı kadar dağ oluşum hareketleri yönünden de ilgi çekici örnekler bulunmaktadır. Türkiye'nin en uzun ve hareketli kırık hattı olan Kuzey Anadolu Fayı, Ilgaz Dağının güney eteklerinden geçmektedir. Saha değişik karakterlerde vadiler, sırtlar ve doruklardan meydana gelmiştir. Ayrıca üst değerde peyzaj özellikleri sunan jeomorfolojik bir yapıya sahiptir. Ilgaz Dağının eteklerinden doruklarına doğru gelişen karaçam, kızılçam, köknar hakim ağaç türlerinden meydana gelen bitki örtüsü, zengin orman altı topluluğu ile desteklenmektedir. Bol ve bütün yıl akışlı akarsuları ile zengin bitki örtüsünün oluşturduğu şartlar karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki gibi, yaban hayatı türlerine uygun yaşama ortamı sağlamaktadır.

Ayrıca dünyada nadir bulunan bitki çiçek türlerinden (endemik) sayılı olanlarını görmek mümkün olabilmektedir. Millî parkın diğer önemli bir kaynağı da kış sporları imkanıdır. Ilgaz Dağının bu doğal ve rekreasyon kaynakları milli parkın ana kaynak değerlerini oluşturmaktadır.
Alanda Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları, heybetli orman dokusunun oluşturduğu peyzajın çeşitliliğini görmek mümkündür.
Mevcut Hizmetler: Ankara il merkezine en yakın kayak sporu merkezi millî park içindedir. Ayrıca sahada doğa yürüyüşü, çadırlarla ve karavanlarla kamp yapma imkânı ile günübirlik aktiviteler için uygun imkanlar mevcuttur.
Millî park sınırları içindeki Baldıran Vadisindeki Karasu Deresi üzerinde alabalık üretme istasyonları ve avlanma göletleri hizmete açıktır. 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçiler bu sahada sportif olta balıkçılığı yapabilecekleri gibi yılın her günü isteklerine göre üretim istasyonlarından balık alma imkanına sahiptir.
Millî park içinde olan Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezinde 800 mt uzunluğunda kayak pisti ile 1500 mt uzunluğunda iki adet telesiyej ve teleksi tesisi çalışmaktadır.
Konaklama: Millî parka gelen ziyaretçilerin yeme – içme ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere park içinde Kastamonu il sınırları kesiminde kamu ve özel olmak üzere çeşitli tesisler bulunmaktadır. 

KÜRE DAĞLARI MİLLÎ PARKI:

Yeri: Batı Karadeniz Bölümünde Kastamonu ve Bartın İlleri sınırlarında 37.000 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.
Özelliği: Küre Dağları Millî Parkı, Batı Karadeniz Bölümünün Küre Dağları üzerinde en zengin flora ve faunaya sahip yörelerinden biridir. Bölgenin kullanımına açılmamış bakir yerlerinden olan alanın büyük bölümü Kastamonu İli sınırları içinde kalmaktadır. Millî park çevresinde idare olarak Azdavay, Pınarbaşı, Ulus, Bartın, Kurucaşile, Amasra ve Cide bulunmaktadır. Parkta yaşayan hayvanlar arasında geyik, karaca, ayı, kurt, tilki, çakal, tavşan, yaban domuzu, ötücü kuşlar ve yırtıcı kuşlar ile sürüngenler bulunmaktadır.
Bütün bu özellikleriyle, Türkiye'deki tabiat yürüyüşüne uygun alanlar arasında önemli bir yere sahip olan park, 8 Ekim 2012'de Pan Parks Sertifikası alarak önemli bir başarıya imza atmıştır.
Görülebilecek Yerler: Çatak Kanyonu, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası, Aydos Kanyonu, Mantar Mağarası gibi yerler görülmeye değer yerlerdendir.
Mevcut Hizmetler ve Konaklama: İlçelerde konaklama tesisleri mevcuttur. 

KASTAMONU-İSTİKLAL YOLU TARİHİ MİLLİ PARKI

Yeri: Kastamonu ve Çankırı İl sınırları içerisinde kalmaktadır ve 235,7 hektarlık bir alana sahiptir.
Özelliği: İstiklâl Yolu, İnebolu sahilinden başlayıp Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara'ya uzanan, Türk Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephanenin kağnılarla cepheye ulaştırılmasında kullanılmış olan 344 km'lik yoldur. İstiklâl Yolu'nun İnebolu-Kastamonu arası, Kastamonu il sınırları içerisindeki 95 km'lik bölümü Kastamonu Valiliği tarafından işaretlenerek yürüyüş yolu olarak düzenlenmiştir. 2006 yılından beri Kastamonu Valiliği tarafından Kastamonu'dan İnebolu'ya uzanan "İstiklâl Yolu ve Atatürk Yürüyüşü" düzenlenir.
İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı, Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın 01.11.2018 tarih ve 302 sayılı kararıyla ilan edilmiştir.