Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Seydiler

Tarihi:

Seydiler, İnebolu-Kastamonu karayolu üzerinde çok eski tarihlere dayanan bir yerleşim yeridir. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Merkez Çayır Mahallesinde bulunan Seyyid-i Zülfikar Camisi yanında bulunan minarenin Hicri 1112 (Miladi 1691) yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum göz önüne alındığında Seydiler'in 326 yıllık bir tarihe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.

Cumhuriyet döneminden önce Seydiler'in yerleşim yeri olarak  "İpek Yolu”  tabir edilen yol üzerinde bulunması nedeniyle Çayır Mahallesinde bulunan Seyyid-i Zülfikâr Camisi yanında kervansaraylar, deve hanları, hamamlar inşa edilmiştir. Karayolu taşımacılığı ilerleyip deniz yolu taşımacılığı duraklayınca; İnebolu Limanı önemini yitirmiş, İpek Yolu da önemini kaybetmiştir. Burada inşa edilen kervansaraylar, deve hanları ve hamamlar zamanla kullanılmadığından yıpranarak yıkılmıştır. Hanlar, hamamlar ve kervansarayların camii ile beraber yapıldığı sanılmaktadır.Cumhuriyet öncesiİnebolu ilçesine bağlı olan Seydiler, 1926 yılında Küre’nin İlçe oluşu ile buraya bağlanmış, 04.08.1944 tarih ve 4642 sayılı kanunla ilçe olan Devrekâni’ye bağlanarak uzun süre Bucak statüsünde idare edilmiştir. 1967 yılında belediye teşkilatı kurulan Seydiler, 20.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmuş, 08.05.1991 tarihinde ilçe kaymakamının fiilen göreve başlaması ile Kastamonu ilinin 19. ilçesi olarak faaliyete geçmiştir.

Coğrafi Yapısı:

Seydiler; Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu İli sınırları içinde olup, doğusunda Devrekâni, güney batısında Daday, kuzey batısında Ağlı, kuzeyinde Küre ve güneyinde Merkez ilçe ile çevrilidir

Arazi yapısı olarak ilçe merkezi düzlük olup, Yayla, Demirciözü ve Ayvatlar Mahalleleri ile Çerçiler, Ericek ve Karaçavuş, İncesu, Kepez, Emreler ve Çiğilerik köyleri ormanlık, diğer mahalle ve köylerimiz genelde düz ve tarımsal arazi ile çevrilidir. Toplam arazi miktarı 24100 hektar olup; 5300 hektarı ormanlık alan, 12100 hektarı ekilebilir tarımsal alan, 2950 hektarı tarım dışı alan ve 3750 hektarı çayır-mera alanı olarak kullanılmaktadır.

Belli başlı akarsu olarak Devrekâni Çayı, Mancılık Çayı ve Takazlar Çayı mevcuttur. Devrekâni Çayı,  Devrekâni sınırları içinde bulunan Başakpınar Köyünden çıkarak ilçemizi doğudan batıya kat ederek Cide İlçesi sınırları içinden Karadeniz'e dökülür.  Diğer çaylar ilçe sınırları içerisinde Devrekâni Çayına katılır.İlkbahar aylarında akarsuların debisi fazla olup yaz aylarında debi sıfıra kadar inebilmektedir. Akarsu boyları tarıma elverişli topraklarla kaplı olup ova görünümündedir.

İklim ve Bitki Örtüsü:

İklim yapısı itibariyle, karasal iklim ve Karadeniz iklimi birlikte hâkimdir. İlçe rakımı 1100 metre olup, Yaz aylarında 7 ile 34 dereceye, kış aylarında -6 ile -17 dereceye varan çok büyük ısı farkları mevcuttur. Kış mevsimi uzun süreli ve kar yağışlıdır. Yılda ortalama,60 gün karlı,110 gün kırağılıdır.150 gün don olayı görülmektedir. Bu nedenle meyvecilik ve sebzecilik gelişmemiştir.İlçe rakımı 1100 metre olup, tarıma elverişli topraklarda genellikle arpa, buğday, fiğ ve şeker pancarı ekilir.

Nüfus ve İdari Yapı:

Seydiler İlçesinin genel olarak nüfusu azalmaktadır. Bunun sebebi büyük şehirlere olan göç olayıdır. 2000 Genel nüfus sayımına göre Seydiler ilçesinin nüfusu 5269, 2008 Genel nüfus sayımına göre 4365,2013 sonu itibarı ile 4109, 2014 sonu itibari ile 4015, 2015 sonu itibari ile 3913’ tür. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2008-2015 yılları sonu itibari ile nüfusta % 10,36 azalma olmuştur. 

2015 yılı sonu  itibarı ile :

İlçe merkezimizin nüfusu :  2507

Köylerimizin nüfusu         :  1406

Toplam nüfus                    : 3913 ‘tir.

Ulaşım:

İlçe, Kastamonu-İnebolu Karayolu üzerinde, İl merkezine 33 Km mesafede bulunmaktadır. Her köyün İlçe Merkezine yol bağlantısı vardır. Köy yollarının bağlantısı asfalt ve stabilize yoldur. 

Eğitim:

İlçemizde Şehit Ersin Yenel İlkokulu bünyesinde 2 anasınıfı bulunmaktadır.İlçe merkezinde 2 tane ilkokul bulunmaktadır.İlçe merkezinde 2 tane ortaokul bulunmaktadır.İlçemizde bir ortaöğretim kurumu bulunmaktadır.

Sağlık:

Sağlık hizmetleri İlçemizde 1974 yılında Merkez Sağlık Ocağında hizmet vermeye başlamıştır. 10.11.2008 tarihinde İlimizde Aile Hekimliği sisteminin yürürlüğe girmesi ile aynı tarihte Toplum Sağlığı Merkezi adı altında; 1 Sorumlu Hekim, 2 Toplum Sağlığı Merkezi Tabibi, 1 Tıbbi Sekreter, 2 Ebe, 2 Hemşire, 1 Hizmetli ile hizmet etmeye devam etmektedir. Bu personellerden 1 Hizmetli (Şoför) 1 Eylül itibariyle 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde geçici görevle bulunmaktadır.

Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 1 Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren A tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu faaliyet göstermektedir. Toplum Sağlığı Yeni Hizmet binası 2008 yılı Ekim ayında faaliyete geçmiştir.

Kültür ve Turizm Değerleri:

İlçe halkı genel olarak gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Bu bağlılık içinde sosyal alandaki yeniliklere kendisini adapte edebilmiştir. 
Genel olarak örf ve adetlerin ve geleneklere bağlılığın sürdürüldüğü ilçemizde dini bayramlar,  milli bayramlar ve düğünler gibi belli gün ve törenlerin dışında sosyal yaşantı hareketsizdir. Evlenmeler genellikle görücü usulünde olup, kız kaçırma ve kaçma olayları çok az görülür. Başlık parası olayı tamamen kalkmıştır. Evlenmelerde ihtiyaçların giderilmesi konusunda yapılan harcamaların çoğunluğu damat evi tarafından yapılır. Kadının mirası genel olarak verilir. Bölgede, erkekler ailede egemen durumdadır. Köylerde kadınlarda ekonomik amaçla genellikle tarım işlerinde çalışarak aile bütçelerine katkıda bulundukları görülmektedir. 

İlçemiz Seydiler’de 1981 yılında Belediye Başkanlığı öncülüğünde İl Kültür Müdürlüğü tarafından Şehit Şerife Bacı Halk Kütüphanesi açılmış olup, Belediyeye ait binada hizmet vermektedir.

İlçenin İdari Yönetimi

Yönetim Biriminin Adı :Tel No:Faks No:
Kaymakamlık0366 66844000366 6684402
Belediye Başkanlığı0366 6684019
İlçe Halk Eğitim Merkezi0366 6684853
0366 6684853
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü0366 66841360366 6684103
Jandarma Komutanlığı0366 6684660


 seydiler.JPG   63.jpg

72.jpg   şerife bacı.jpg 

yöresel etli ekmek yapımı.JPG