Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İhsangazi

Tarih ve Coğrafya: İhsangazi ilçemiz, 1968 yılına kadar Mergüze adıyla bilinmekte olup, araç ilçesine bağlı bir nahiye olan Mergüze; 1968 yılında Belediye teşkilatının kurulması ile Kastamonu merkeze bağlanmış ve 19.06 1987 yılınca ilçe olmuştur.

İlçenin yüzölçümü 384 kilometrekaredir. Ortalama rakım ise 863m’dir. İhsangazi ilçesinin 23 köy ve 10mahalle olmak üzeretoplam 108 ünitesi bulunmaktadır.

İklim ve Bitki Örtüsü: İlçe karasal iklime sahip olup hayvancılık ve tarıma dayalı geçim kaynağı bulunmakta karaçam ve tarla bitkileri yoğunluktadır.

Nüfus ve İdari Yapı: 23 köy 10 mahalle ve 5766 nüfusa sahiptir.

Ulaşım: 28 km 20 dakika ve karayolu.

Eğitim: 2 ilkokul 1 ortaokul 6 okul bulunmakta ve bu okullarda 673 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca ilçemizde 1 tane yüksekokul bulunup 599 öğrenci eğitim görmektedir.

Sağlık: Haydarlar ve Kanlıgöl’de sağlık evi ilçe entegre devlet hastanesi ve 52 personel bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Değerleri: İlçemize ait Siyez Buğdayı ve Bulguru yöresel olarak önem arzetmekte olup, özellikle Ekşili Pilavı yöresel ürünler arasındadır. 


Yönetim Biriminin Adı :Tel No:Faks No:
Kaymakamlık0366 392 12 240366 392 12 33
Belediye Başkanlığı0366 392 10 060366 392 16 19
İlçe Emniyet Müdürlüğü0366 392 15 67 0366 392 19 24
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü0366 392 10 610366 392 10 62
Jandarma Komutanlığı0366 392 10 510366 392 10 51

İhsangazi.jpg