Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İhsangazi

Tarih ve Coğrafya: İhsangazi ilçemiz, 1968 yılına kadar Mergüze adıyla bilinmekte olup, araç ilçesine bağlı bir nahiye olan Mergüze; 1968 yılında Belediye teşkilatının kurulması ile Kastamonu merkeze bağlanmış ve 19.06 1987 yılınca ilçe olmuştur.

İlçenin yüzölçümü 384 kilometrekaredir. Ortalama rakım ise 863m’dir. İhsangazi ilçesinin 23 köy ve 10mahalle olmak üzere toplam 108 ünitesi bulunmaktadır.

İklim ve Bitki Örtüsü: İlçe karasal iklime sahip olup hayvancılık ve tarıma dayalı geçim kaynağı bulunmakta karaçam ve tarla bitkileri yoğunluktadır.