Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Devrekani

Tarihi:

Devrekâni ilçesi ve civarı yazılı tarih dönemi ve daha önceki çağlarda devamlı meskün bir yerdir. Devrekâni İlçesi’nin tarihini ele aldığımızda Kastamonu ve çevresi ile bir bütün halinde incelememiz gerekmektedir.  Bu itibarla Taktak ve Malak köyleri çevresinde bulunan el baltaları ve diğer buluntular, Kastamonu ve Devrekâni de ilk yerleşmenin Alt Paleolitik Döneme dayandığını göstermektedir. Devrekâni ilçesinde Eksen (şu anki Kulaksızlar Barajı Mevkii) adıyla bilinen yerde birkaç dikili taş bulunmuş, bu yerin kuzeybatısında Bakır Çağ dönemine ait çanak çömleğe rastlanmıştır.

1994-1997 yıllarında ilçemizin Kınık Köyünde kazı ve araştırma çalışmaları yapılmıştır. Bu kazı ve araştırmaların sonucunda Kınık’ta M.Ö. 3000 yıllarında yerleşmeler tespit edilmiş özellikle Hititler Dönemine ait zengin bulgular elde edilmiştir. Devrekâni isminin İsfendiyaroğulları zamanında bu yörenin geçici olarak konaklama amacı ile HAN olarak kullanılmasından ve “DEVLETHANI” olarak isimlendirmesinden ortaya çıktığı rivayet olunmaktadır. Devlethanı zaman içinde halk dilinde “DEVREKÂNİ” ye dönüşmüştür. 

Coğrafi Yapı:

Devrekani İlçesi, Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu sınırları içinde ; doğuda Taşköprü, batıda Seydiler ve Küre, kuzeyde İnebolu, Bozkurt ve Çatalzeytin güneyde Kastamonu merkez ilçe ile komşudur. Devrekâni’de bir adet sun’i baraj gölü (Fakılar Köyünde) ile iki adet gölet (Bozkocatepe ve Örenbaşı Köyünde), Bir adet baraj gölü (Kınık Köyünde) . Söz konusu baraj ve göletler tamamen sulama amaçlı olup ördek ve angut türleri ile sazan, aynalı sazan ve tatlı su kefali gibi balık türleri yaşamaktadır. Başakpınar ve Kınık Köyü sınırları içerisinden doğan Devrekâni Çayı ilçenin en önemli akar suyudur.

İklim ve Bitki Örtüsü:

Yerleşim durumu olarak ova kısımları düz, dağlık ve yüksek kısımları topoğrafik yapı olarak dik bir eğime sahiptir. Arazi yapısı olarak genellikle kumlu-killi ve yer yer mil karışımı alüvyonla topraklardan oluşmaktadır. Bitki örtüsü olarak, oldukça zengin olup Kavak ve çeşitli meyve ağaçları, yüksek kesimlerde kayın, meşe, köknar, çam gibi ağaçların bulunduğu zengin ormanlık alanlara rastlanmaktadır. Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Devrekâni’de, kıyıdan itibaren yükselen İsfendiyar (Küre) Dağları nedeniyle karasal iklim ile Karadeniz iklimlerinin özelliklerini barıbdıran bir iklim hüküm sürmektedir.

Yaz ayları sıcak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçer. Gece ve gündüz arası ısı farkı 25 derecedir.

İlçe genellikle dağlık ve ormanlık bir yapıya sahiptir. İlçe alanının %53 kısmını tarım alanları, %22’lik kısmını da orman alanı oluşturmaktadır.