Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ağlı

 

Tarihi:

Elimizde kesin deliller olmamakla beraber, Ağlı’nın tarihi İlk Çağın derinliklerine kadar inmektedir. Bu Devirlere ait buluntular çeşitli uygarlıkların bu topraklar üzerinde gelip geçtiğini göstermektedir. M.Ö. 1100-700 yılları arasında Kastamonu ve çevresinde Paflagonyalıların egemenlik kurdukları bilinmektedir. Kastamonu tarihi, Ağlı ve çevresinde Bizanslılar, Danişmendler, Çobanlar ve Candaroğulları gibi kavimlerin hüküm sürdüğünü göstermektedir. Ağlı uzun süre Bizans egemenliği altında kalmıştır. O devirden bugüne kadar gelen en önemli eser Ağlı Kalesidir. İsmail Bey’in Fatih’e direnmeyip, kardeşkanı dökülmesini önlemek amacıyla egemenlik haklarından vazgeçmesi üzerine Kastamonu ve çevresi de Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır. 1918 Yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur.9 Mayıs 1990 tarihinde kabul edilen ve 20 Mayıs 1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 Sayılı Kanuna göre ilçe olmuştur.

Coğrafi Yapısı:

Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kastamonu ili sınırları içindedir. Karayolu ile il merkezine uzaklığı 50, Ankara’ya uzaklığı 300 km.dir.

İklim ve Bitki Örtüsü:

Ağlı ve çevresinde bir yılda üç mevsim yaşanır. Genelde kış mevsimi kasım ayında başlar, nisan ayı sonuna kadar devam eder. Kar erken yağar, geç kalkar. Yörede ilkbahar mevsimi hiç yaşanmaz. Yazlar ılık, yağmurlu; kışlar sert ve kar yağışlıdır. Çevrenin ormanlık ve dağlık oluşu soğukları önler kış aylarında ısı -15 dereceden aşağı düşmez, yaz aylarında +25 dereceden yukarı çıkmaz.

Doğal bitki örtüsünü daha ziyade ormanlar oluşturmaktadır. Ormanlarda çam, köknar, meşe, kavak ve söğüt gibi ağaçlar vardır. Dağların ve ormanların etekleri fundalıklarla kaplıdır. Tahıllardan buğday, arpa ve nadiren de fiğ ekilir. Meyvecilik gelişmemiştir.

Nüfus ve İdari Yapı:

Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında 2015Yılı ilçemiz mahalle nüfusu 1973, köy nüfusu 930 olmak üzere toplam 2903’dür.

Ulaşım:

 Ağlı Kastamonu İl Merkezine 56 km. uzaklıktadır. İlçenin komşu ilçelerle olan ulaşımı karayolları yol ağı içinde yer alan asfalt yollarla sağlanmaktadır. Karayolu dışında deniz, hava ve demiryolu ulaşımı bulunmamaktadır.

Eğitim:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde 4 Okul, 2 Kurum, 3 İdareci, 34 Öğretmen 1 Şef, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,  toplam 40 personel görev yapmakta olup, okullarımızda 204’ü taşımalı olmak üzere 177’si kız öğrenci, 186’sı erkek öğrenci toplam 363 öğrenci öğrenim görmektedir.

Sağlık:

Toplum Sağlığı Merkezi ve buna bağlı Aile Sağlığı Merkezinden oluşmaktadır.

Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezimiz tarafından; Acil Yardım Hizmetleri, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Ayaktan Tedavi Hizmetleri, Bağışıklama ve Aşılama Hizmetleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri, Laboratuar Hizmetleri,  Halk Sağlığı Hizmetleri verilmektedir.

Merkezimize bağlı 1 adet donanımlı nakil ambulansı bulunmaktadır..

Personel durumu:

Toplum Sağlığı Merkezimizde 1 kadrolu  Toplum Sağlığı Tabibi, 1 Tıbbi Sekreter, 2 Hemşire, 1 Sağlık Memuru, 1 Acil Tıp Teknisyeni,  2 Ebe, 1 V.H.K.İ., 1 Şoför (Hizmet Alımı), 1 İşçi, 2 Hizmetli (1 Hizmetli Kastamonu Halk Sağlığı Laboratuarında geçici görevde); Aile Sağlığı Merkezinde 1 Aile Hekimi, 1 Aile Sağlığı Elemanı (Kamu Dışı Memur)  olmak üzere 2015 yılında toplam  15 personel hizmet vermektedir.

Kültür ve Turizm Değerleri:

Ağlı Kızak Yarışları:

İlçemizde beş yüz yıldır geleneksel olarak Kızak yarışları, geleneksel ismiyle de Kayık yarışları yapılmaktadır. İzlendiği zaman dünya kış olimpiyatlarında yapılan tek kişilik kızak yarışlarına büyük bir benzerlik gösterdiği hemen dikkat çekmektedir. Pist olarak seçilen bölgede iki ayak genişliğindeki alan ezilerek daha sonra sulandırılarak cam gibi buzlu bir zemin hazırlanmaktadır. Kızak üzerine sırt üstü yatarak başlanan yarışmalarda ortalama olarak 65 Km sürate ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu yüksek sürat nedeni ile kızağın yavaşlaması ve durabilmesi için pistin orta noktasından itibaren yokuş yukarı çıkış başlamaktadır. Yarış kazanmanın şartı en uzak noktaya varabilmektir. Her yarışmacının üç kez yarışma hakkı mevcuttur. Yarışmalarda kullanılan kızaklar 120-130 cm uzunluğunda 21-22 cm genişliğinde ve yaklaşık olarak 4-5 kg ağırlığındadır.

Yönetim Biriminin Adı :Tel No:
Kaymakamlık0366 737 13 82
Belediye Başkanlığı0366 737 10 01
İlçe Emniyet Müdürlüğü0366 737 13 54
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü0366 737 10 09
Jandarma Komutanlığı0366 737 14 53


1.jpg  IMG_0677.JPG

32306.jpg  hgukyhu.jpg

                                                       _MG_8003.JPG