Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Bilindiği üzere 25.9.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete’de Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 28.07.2021 tarihinden önceki tarihli yerel yönetim belgeli işletmelere 25.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl içerisinde Bakanlığımızca Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi verilmişti. Bu süre sonrası Belediye ve Özel İdarelerden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan konaklama tesislerine ise ruhsat aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde e-Devlet üzerinden Bakanlığımıza başvurarak Turizm İşletme Belgesi alma zorunluluğu getirilmişti.

02/11/2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 25/10/2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan değişiklikle 2634 sayılı Kanuna eklenen geçici 19 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan ancak, ruhsat tarihinden itibaren henüz bir yıllık turizm işletmesi belgesi alınması süresi dolmamış olan konaklama işletmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlığa başvurmaları, altı ay içerisinde de turizm işletmesi belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca, 2634 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değişik yedinci fıkrası kapsamında yetkili İdare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen işletmelere yetkili idarece yeniden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için tesisin belge alma koşullarını sağladığına dair Bakanlığımızdan uygun görüş yazısının alınarak yetkili İdareye ibraz edilmesi gerekmektedir. Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde yeniden turizm işletme belgesi almaları zorunlu tutulmuştur.

2 Kasım 2022 tarihi ile 2 Kasım 2023 tarihi arasında işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiş olan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama işletmelerinin, 2 Şubat 2024 tarihine kadar turizm işletmesi belgesi almak üzere Bakanlığımıza başvurmaları ve 2 Mayıs 2024 tarihine kadar bu belgeyi almaları zorunludur. Bu süreler içinde başvuruda bulunmayan veya turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama işletmeleri faaliyette bulunamaz. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlığımızca yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edileceği ve faaliyetlerine son verileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda 25.10.2023 tarihi itibariyle henüz turizm işletme belgesi başvurusunda bulunmamış tesislerimizin herhangi bir mağduriyete maruz kalmamaları için Bakanlığımıza e-Devlet üzerinden ivedilikle başvurularını gerçekleştirmeleri ve başvurularına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Aynı şekilde plaj işletmesine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen işletmelerin de uygun görüş almaları gerekmekte olup İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.