Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Memleket kütüphanesi olarak 1925 yılında Vali Fatih (Güvendiren) tarafından Özel İdare Müdürlüğü binasında hizmete açılmıştır, 1994 yılında ise İsmail bey Mahallesinde inşa edilen binaya taşınmıştır. Kütüphanede Türkçe ve yabancı dillerde eserler, eski harfli basma eserler, el yazması eserler ve ödünç kitap verme servisi gibi bölümler bulunmaktadır. İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binasında 2005 yılı içinde onarım yapılmıştır. İl Halk Kütüphanesinde bulunan 4185 adet El Yazması Eser için gerekli özel koşullar sağlanarak dijital ortama aktarılması işlemleri tamamlanmıştır.
Tasnif sistemi Dewey Onlu tasnif sistemidir, son yedi yıldır Anglo-Amerikan kataloglama kuralları “ACR” uygulamaya başlanmıştır.
Tüm kitapların fişleri hazırlanmış ve katalog kurallarına uyulmuştur. Evlere ödünç kitap verme servisinde açık raf sistemi uygulaması yapılmaktadır.


        
        
        

        style=

        

        style=

        style=