Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Fiyat Tarife İşlemleri


Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ için tıklayın

Tüm tesislerimizin doldurması gereken Fiyat Tarife Formları için tıklayın