Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Dr. Tayyar Altıkulaç

Türkiye Cumhuriyetinin 13. Diyanet İşleri Başkanı olan Dr. Tayyar Altıkulaç, 1938'de Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde doğdu. 9 yaşında hafız oldu. İlk öğrenimini Devrekâni'de, orta ve yüksek öğrenimini İstanbul'da yaptı. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nü 1963 yılında bitiren Altıkulaç, Temmuz 1963 ile Şubat 1965 tarihleri arasında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenlik ve idarecilik yaptı.
 
15 Şubat 1965-15 Temmuz 1971 tarihleri arasında İstanbul ve Kayseri Yüksek islam Enstitülerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Bu arada 1967-1968 öğretim yılında Bağdat Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde çalıştı. Doktorasını tefsir dalında veren Altıkulaç'ın daha sonra sürdürdüğü görevler sırasıyla şunlardır:
 
*Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı (15 Temmuz 1971 - 07 Eylül 1976)
*M.E.B. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü (07 Eylül 1976 - 02 Kasım 1977)
*M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği (02 Kasım 1977 - 09 Şubat 1978)
*Diyanet İşleri Başkanlığı (09 Şubat 1978 - 10 Kasım 1986)
 
Altıkulaç, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden 10 Kasım 1986 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Ebû Şâme el-Makdisî ve el-Murşidu'l-Veciz'i, Yüce Kitabımız Hz. Kur'an, Tecvidü'l-Kur'an, Zehebî ve Ma'rifetü'l-Kurra'sı, (4 cilt) isimli basılmış eserleri bulunan Dr .Altıkulaç birçok uluslararası toplantılara katılarak şu tebliğlerini sunmuştur. Kur'an Kırâatı, Hz. Peygamber'in Örnek Ahlâkı, Hz. Peygamber Zamanında Kaza Müessesesi, Türkiye'de Din Hizmetleri, İslâm'ın Barış Anlayışı ve Bulgar Zulmü.
 
Azerbaycan Milli Akademisi tarafından Profesörlük unvanı verilen ve bu Akademinin daimi üyesi olan Altıkulaç, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olduktan sonra, Marmara Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde öğretim görevlisi olarak hizmet vermiş, ayrıca TDV İslâm Araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Altıkulaç, 24 Aralık 1995'de yapılan genel seçimlerde İstanbul Milletvekili olarak Parlamentoya girmiştir.