Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Araçlı Ahmet Gökoğlu

1318 (1902) yılında Araç ilçesinin Alınören köyünde doğdu. Babası Osman Bey, annesi ise Hatice Hanımdır. Araç Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre, Alınören köyü, Cilt 9, 12 numaralı haneye mensuptur. Soyadı Gökce iken mahkeme kararıyla Gökoğlu olarak düzeltilmiştir. Adında Baha kelimesi yoktur.
 
1925 yılında girdiği Kastamonu merkezindeki Erkek Muallim Mektebinde bir yandan öğrencilik, bir yandan da Askerlik Şubesinde yazıcılık yaparak öğrenim gördü. 1930 yılında Muallim Mektebini bitirdikten sonra Daday Merkez ilkokuluna atandı. Daday'da 1938 yılına kadar ilkokul öğretmenliği, başöğretmenlik ve maarif memurluğu (Günümüzdeki İlçe Milli Eğitim Müdürü) görevlerinde bulundu. Kastamonu Lisesi dışarıdan bitirme sınavlarına girdi. Liseyi bitirince Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümüne kaydolarak yüksek öğrenimini 1945 yılında tamamladı. Bir yıl kadar Ankara Etnografya Müzesinde staj yaptıktan sonra Kastamonu Müzesine asistan olarak atandı. 1 Ocak 1946-31 Mayıs 1946 tarihleri arasında kısa bir süre asistanlık yaptıktan sonra Kastamonu Müzesi Müdürlüğüne getirildi. Çünkü memuriyet kıdemi fazlaydı ve yöneticilik yapmıştı. Kastamonu Müzesi, 1943 yılında eski Türk Ocağı (ittihat ve Terakki Kulübü, CHP) binasında depo olarak kurulmuş, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Çankırı'dan gelen eserler bu binada toplanmıştır. Bu eserler; Gökoğlu tarafından tanzim edilmiş, teşhire hazırlanmış ve Vali Nurettin Aynuksa tarafından 30 Ekim 1950 tarihinde müze törenle ziyarete açılmıştır. Müze Müdürü iken 17 Ocak 1963-13 Temmuz 1967 tarihleri arasında Araç Ortaokulunda Tarih-Coğrafya dersleri verdi. 13 Temmuz 1967'de yaş sınırından (65 yaş) emekliye ayrıldı.
 
Ahmet Gökoğlu, yirmi yaşlarında iken, önce Araçlı Cemile adında bir hanımla evlendi. Bu evliliğinden 1923 yılında Zeynep adlı kızı doğdu. Zeynep'i 15 Şubat 1945 tarihinde kaybetti. İkinci evliliğini 27 Temmuz 1970 tarihinde 1913 doğumlu Hatice Hanım'la yaptı. Bu evlilikten çocukları olmadı. Çünkü evlendiğinde Gökoğlu 68 yaşındaydı. 28 Ekim 1981 tarihinden önce Ahmet Gökoğlu, 8 Mayıs 1999 tarihinde de eşi Hatice Hanım vefat etti.
 
Ahmet Gökoğlu'nun Kastamonu kültürüyle ilgili ilk yazılar, Kastamonu'da yayımlanan Ecevit dergisinde 1944 yılında basılmıştır.
 
Kastamonu Müzesi Müdürü iken tarihi Paflagonya bölgesinin (Kastamonu, Sinop, Safranbolu, Bartın, Bolu, Gerede, Mudurnu, İskilip, Bafra, Alaçam ve civarı) eski eserleri ve arkeolojisiyle ilgili Paflagonya adlı eserini hazırladı. Baskısına yardım edilmesi için Valiliğe başvurdu. İl Genel Meclisi eserin baskısına yardım yapılabilmesi için bilimsel değeri olup olmadığının Milli Eğitim Bakanlığından sorulmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığının eseri inceleyip bilimsel değeri olduğunu bildirmesi üzerine I. cildini 1952 yılında yayımladı. İkinci cildini her nedense yayımlayamadı.
 
Kastamonulu Fehmi Ataulusoy'da 1960 yılında yazdığı, Şeyh Şaban-ı Veli ve Külliyesi hakkında basılmamış bir kitap hazırlığı bulunmaktadır.
 
Arkeologluğunun yanında Kastamonu halk kültürüne de eğilmiş, Dr. Hamit Zübeyr Koşay'a Kastamonu düğünleri ve yemekleriyle ilgili derlemelerini göndermiştir. Kastamonu yemekleriyle ilgili yazıları, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Türk Etnografya Dergisinde yayımlanmıştır. Genel Müdür Dr. Koşay'a Kastamonu gelin kıyafetleriyle ilgili resim gönderirken, kıyafetleri giydirebileceği bir kadın bulamamış (Çünkü fotoğrafının çekilip kitaba basılmasına razı gelecek aile kadını bulmak o yıllarda imkânsızdı.), kendisi ve müze görevlisi birer bindallı giyerek fotoğraf çektirmişlerdir.